Asjaajamine

Juriidilise aadressi teenus – korrespondentsi vastuvõtt, registreerimine ja kliendile edastamine.

Firmasiseste (käskkirjad, otsused, protokollid jms) ja väljaminevate (kirjad, avaldused, ärupärimised jms) dokumentide koostamine ja registreerimine, dokumentide registrite korrektne pidamine.

Personali asjaajamine

Töölepingute vormistamine ja nendes muudatuste tegemine kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Töötajate arvestuskaartide pidamine ja tööraamatute täitmine.

Töösisekorra eeskirjade koostamine ja kooskõlastamine Tööinspektsiooniga.

Meie kontor

Narva mnt.19, 41535 Jõhvi

Tel. +372 33 70571, +372 33 70390

E-mail: info@audest.ee

Copyright © 1992-2023 Audest OÜ