Audit

Raamatupidamisaruannete audit ja ülevaatus

Auditeerimine on kindlustandev tegevus, mis seisneb raamatupidamisaruande kontrollimises ja sellele hinnangu andmises riiklikult atesteeritud sõltumatu raamatupidamisspetsialisti (vandeaudiitori) poolt kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standardite ja riiklikult kehtestatud auditeerimisreeglitega (auditeerimiseeskirjaga). Auditeerimise peaülesandeks on aruandluses esineva informatsiooni usaldusväärsuse tagamine välistarbijate ees ja seeläbi tervikuna ärikeskkonna läbipaistvuse, ettenähtavuse ja stabiilsuse suurendamine.

Loe lähemalt

Raamatupidamine

AUDESTi raamatupidamisteenuste osutamise kogemus ulatub 90-ndate aastate algusesse.

Käesoleval ajal on klientide ring suhteliselt lai. Valdavas osas on nad esindatud väikese ja keskmise tegevusmastaabiga äriühingud, samas nende hulgas on ka sihtasutused, mittetulundusühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, välismaa äriühingute Eesti filiaalid ja riigiasutused. Viimastele peame arvestust kooskõlas eelarvelise raamatupidamise eeskirjadega (koos andmete sisestamisega Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi).

Loe lähemalt

Asjaajamine

Juriidilise aadressi teenus – korrespondentsi vastuvõtt, registreerimine ja kliendile edastamine.

Firmasiseste (käskkirjad, otsused, protokollid jms) ja väljaminevate (kirjad, avaldused, ärupärimised jms) dokumentide koostamine ja registreerimine, dokumentide registrite korrektne pidamine.

Personali asjaajamine

Töölepingute vormistamine ja nendes muudatuste tegemine kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Töötajate arvestuskaartide pidamine ja tööraamatute täitmine.

Töösisekorra eeskirjade koostamine ja kooskõlastamine Tööinspektsiooniga.

Meie kontor

Narva mnt.19, 41535 Jõhvi

Tel. +372 33 70571, +372 33 70390

E-mail: info@audest.ee

Copyright © 1992-2023 Audest OÜ