Language switcher

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title
интернет

Due Diligence

Professionaalselt osutame due diligence teenuseid.

 

Lääne äriparktikas ettevõtte soetamine või muus vormis suure investeeringu tegemine ei ole mõeldav ilma due diligence-ta, milleks on investeerimisobjekti põhjalik igakülgne kontroll ja analüüs, s.h. objektiga kaasnevate riskide hindamine. Tulemusena koostatakse raport, mis on üheks tähtsamaks aluseks investorile äriotsustuse langetamiseks.

 

On laialt levinud, et due diligence viivad läbi audiitorfirmad, kes kannavad lepingujärset vastutust oma raportites sisalduva informatsiooni täielikkuse ja tõepärasuse eest ning kelle kutsealane vastutus on seaduse alusel kindlustatud.