Language switcher

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title
интернет

Asjaajamine

Juriidilise aadressi teenus – korrespondentsi vastuvõtt, registreerimine ja kliendile edastamine.

 

Firmasiseste (käskkirjad, otsused, protokollid jms) ja väljaminevate (kirjad, avaldused, ärupärimised jms) dokumentide koostamine ja registreerimine, dokumentide registrite korrektne pidamine.

 

Personali asjaajamine

 

Töölepingute vormistamine ja nendes muudatuste tegemine kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 

Töötajate arvestuskaartide pidamine ja tööraamatute täitmine.

 

Töösisekorra eeskirjade koostamine ja kooskõlastamine Tööinspektsiooniga.